پوجدمون پس از آزادی: مادرید وارد گفت‌وگو شود

رهبر پیشین کاتالونیا هنگام آزادی از زندان با اشاره به ۹ زندانی استقلال‌طلب دیگر گفت شرم‌آور است که در اروپا زندانی سیاسی وحود داشته باشد.