Share

در پی ورود فاضلاب به آب شهری سپیدان استان فارس، مراکز درمانی این شهرستان به حالت آماده‌باش در آمدند. تا کنون ۵۰۵ نفر به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کردند.

عبدالرسول همتی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأیید این خبر اعلام کرد:

«به احتمال قوی علت شیوع بیماری آلوده شدن آب شرب سپیدان است زیرا بخشی از آب شرب سپیدان از چشمه تامین می‌شود که در مجاورت آن اقامت‌گاه تفریحی ساخته و احتمالا آلوده شدن آب از آن ناحیه صورت گرفته است. می‌توان گفت که آلودگی انسانی و نشت فاضلاب به آب شهر علت بیماری باشد».

از ۱۶ فروردین ماه امسال شماری از ساکنان سپیدان فارس به مراکز درمانی مراجعه کردند. این بیماران علائم مشترک داشتند.

بنابر گزارش‌ها از ایران، از آن تاریخ تا کنون به شمار کسانی که به دنبال نوشیدن این آب آلوده دچار مسمومیت شدند، افزوده شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی علت این بیماری را “میکروارگانیسم کلیفرم” از دسته “کلی فرم” اعلام کرد. به گفته این مقام بهداشتی، کسانی که دچار مسمویت شده‌اند باید آنتی بیوتیک مصرف کنند.

در پی شیوع آلودگی شورای سلامت و امنیت غذای استان فارس جلسه ویژه تشکیل داده است.

در چند روز گذشته از بیماران و آب شرب منطقه در چند نوبت نمونه گیری‌‌ انجام شده است.

مسئولان کوشیدند با تزریق کلر در آب شهری آلودگی را کنترل کنند.

Share