مهاجم آلمانی در حادثه مونستر «با راست‌گرایان افراطی در ارتباط بوده»

یک راننده عمداً به درون گروهی از مشتریان یک رستوران در مونستر آلمان راند و سپس خودکشی کرد. دست‌کم دو تن کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند. او «پیشینه اسلام‌گرایی» نداشته.