استعفای شهردار تهران پذیرفته نشد

نمایندگان اصلاح‌طلب شورای شهر نپذیرفتند که «بیماری» دلیل اصلی استعفای نجفی است. او در نامه استعفا نوشته بود: «به قصد اصلاح سیستمی فسادآلود، همه تهدیدها را پذیرفتم.»