دلار نایاب شد: همه در جستجوی «دسیسه‌های پنهان»

رکوردزنی سقوط ارزش ریال همچنان ادامه دارد. حامیان دولت از «کودتای پنهان» علیه دولت حرف می‌زنند، منتقدان هم طرح سوال از رئیس دولت را به مجلس بردند.