قشون‌کشی در برابر کشاورزان معترض اصفهانی

کشاورزان اصفهان برای سومین بار بعد از تعطیلات نوروزی حق‌آبه‌شان را از دولت طلب کردند که یگان ویژه وارد عمل شد. معترضان می‌گویند ادامه زندگی برایشان میسر نیست.