توافق آمریکا، فرانسه و بریتانیا: پاسخ به حملات شیمیایی در سوریه

روسیه قطعنامه شورای امنیت درباره ضرورت تحقیق در مورد حمله شیمیایی به دوما را وتو کرد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه با هم واکنش نشان می‌دهند.