انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان: به سوی انتخاب مجدد الهام علی‌اف

اپوزیسیون می‌گوید رئیس جمهور کنونی برای آنکه دستش در تقلب باز باشد، ۶ ماه زودتر از موقع مردم را به پای صندوق‌های رأی کشانده است.