کشاورزان اصفهانی برای سومین روز پیاپی دست به تجمع اعتراضی زدند

این چهارمین بار بعد از تعطیلات نوروزی است که معترضان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت در تقسیم آب به خیابان می‌آیند. یگان ویژه راه آن‌ها را سد کرد.