روحانی: قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایش نخواهد یافت

دولت در اثر تبدیل ارز ۱۷,۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد، بیش و کم همان مقدار که کم دارد. رئیس جمهور اسلامی اطمینان داده که سیاست ارزی دولت برای کاهش نگرانی مردم تدوین شده.