بکُش بکُش شعار ما، اعدام افتخار ما

ناصر مکارم شیرازی خواستار اعدام چند دلال بزرگ بازار ارز شده چون احتمالا درمان همه دردها در جمهوری اسلامی اعدام است. به نظر می‌رسد فرهنگ اعدام در ایران چنان ریشه دوانده که کنار گذاشتن آن به این آسانی‌ها ممکن نیست؛ گرچه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد فعالیت‌ها علیه اعدام بی‌تاثیر نبوده‌اند.