عراق از ورود کامیون‌های ایران جلوگیری می‌کند

توافق انتقال نفت کرکوک به ایران تا آینده نامعلوم تعلیق شده، بغداد تعرفه کالاهای ایران را افزایش داده و همزمان صادرات از عربستان سعودی را افزایش داده است.