آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تأسیسات نظامی و پژوهشی بشار اسد حمله هوایی کردند

آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سه هدف نظامی و پژوهشی در نزدیکی دمشق حمله کردند و دونالد ترامپ روسیه و ایران را محکوم کرد.