حمله هوایی به سوریه‌: رهبر ایران سران آمریکا و بریتانیا و فرانسه را «جنایتکار» خواند

بیش از یکصد موشک در حمله هوایی آمریکا و فرانسه و بریتانیا به تأسیسات مربوط به تسلیحات شیمیایی سوریه به کار رفتند. ترکیه و اسرائیل از این حمله استقبال کردند.