فرزند کروبی: روحانی به کمیته رفع حصر وقت ملاقات نداده است

به گفته محمدحسین کروبی، هرچند گشایش‌هایی در حصر صورت گرفته، اما اسحاق جهانگیری در دو نوبت برای توجیه عدم رفع حصر، تقصیر را به گردن محصوران و فرزندانشان انداخته است.