ویدئو: زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب برای گرفتن کانکس باید «آشنا» داشته باشند

یکی از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب در تلویزیون دولتی ایران گفت که کانکس تنها به آن دسته از زلزله‌زدگان داده می‌شود که «آشنا داشته باشند».