بازار در رکود کامل

صرافی‌ها در بازار ارز تهران تابلوی اعلان خود را خاموش کرده‌اند. بازار مسکن هم دچار رکود شد. افزایش قیمت خودرو به میزان ۱۹ درصد دور از انتظار نیست.