بنیادمسکن بازسازی مناطق زلزله‌زده را به پیمانکار واگذار کرد

بنیاد مسکن، قرارگاه سازندگی خاتم سپاه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در یک سو و زلزله‌زدگان کرمانشاه در سوی دیگر. نماینده قصرشیرین می‌گوید: بانک‌ها بخشنامه دولت را اجرا نمی‌کنند.