رسول خادم: شورای عالی امنیت ملی مانع از تعلیق کشتی ایران شود

رئیس فدراسیون کشتی از شورای عالی امنیت ملی خواسته تا با اعزام تیم‌های دیپلماسی برای مذاکره با کمیته بین‌المللی المپیک نگذارند کشتی‌گیران ایرانی به‌دلیل عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی محروم شوند.