ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"شکاف زمين به پنج متری نقش رستم رسيد"

<p>شکاف زمين به پنج متری نقش رستم يکی از آثار به جای مانده از دوران هخامنشيان رسيده و باعث نگرانی فعالان ميراث فرهنگی ايران شده است.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری ميراث فرهنگی (CHN)، &quot;شکاف جديدی در پنج متری کوه حسين و آرامگاه چهارتن از پادشاهان هخامنشی ايجاد شده است. اين شکاف به موزات شکافی است که چندی پيش در ۲۰ متری اين اثر کم نظير به وجود آمده است.&quot;</p> <p>نقش رستم نام مجموعه باستانی در شهرستان مرودشت استان فارس است که يادمان&zwnj;هايی از ايلاميان، هخامنشيان و ساسانيان را در خود جای داده&zwnj;است.</p> <p>عبدالرضا نصيری، معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری فارس CHN گفته است: &quot;شکافی که در کف زمين ايجاد شده به خاطر پايين رفتن سطح آب&zwnj;های زيرزمينی است.&quot;</p> <blockquote> <p>در نقش رستم، آرامگاه&zwnj;های داريوش بزرگ، خشايارشا، اردشير اول و اردشير دوم چهار پادشاه هخامنشی، تاجگذاری اردشير بابکان و چند نقش ديگر ساسانی، بنايی موسوم به کعبه زرتشت و نقش&zwnj;برجسته ويران&zwnj;شده&zwnj;ای از دوران ايلاميان قرار دارد</p> </blockquote> <p>به گفته اين مقام سازمان ميراث فرهنگی فارس، دشت مرودشت چند سال است که دچار خشکسالی شده و چاه&zwnj;هايی هم که زده شده، باعث تشديد خشکسالی می&zwnj;شود و به همين دليل سطح آب&zwnj;های زيرزمينی در دشت مرودشت به شدت پايين رفته است.</p> <p>معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری فارس افزوده است: &quot;جاهايی که ريشه کوه زير خاک ادامه پيدا نکرده، خاک کاملاً يک&zwnj;دست نشست می&zwnj;کند و ترک هم نمی&zwnj;خورد ولی جاهايی که کوه ريشه&zwnj;اش به سمت دشت متمايل است، باعث می&zwnj;شود که خاک کنار کوه به دليل اينکه کم حجم بوده و ريزش لايه سنگی است، نشست پيدا نکند ولی بقيه خاک نشست کند که اين باعث شکاف زمين می&zwnj;شود.&quot;</p> <p>نصيری با بيان اينکه هيچ راهی برای جلوگيری از گسترش اين شکاف وجود ندارد، گفته است: &quot;تا جايی که من سوال کردم، می&zwnj;گويند حتی آن قسمت&zwnj;هايی از خاک که نشست پيدا کرده، اگر سطح آب&zwnj;های زير زمينی بالا هم بيايد باز هم اين شکاف درست نمی&zwnj;شود.&quot;</p> <p>مسعود منيعاتی، دبير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی فارس نيز گفته است سازمان ميراث فرهنگی بايد با تشکيل &quot;کميته بحران&quot; در اين&zwnj;گونه موارد وارد عمل شود.</p> <p>وی علت ايجاد اين شکاف را بر اساس گفته&zwnj;های افراد محلی، ناشی از زلزله خفيفی می&zwnj;داند که چندی پيش در اين منطقه رخ داده است.</p> <p>دبير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی فارس، تأثير پايين رفتن سطح آب&zwnj;های زير زمينی را در ايجاد اين شکاف رد می&zwnj;کند و می&zwnj;گويد اين منطقه روی گسل زلزله خيز قرار دارد که بايد درباره آن تحقيقات لازم انجام شود.</p> <p>چند هفته پيش نيز محمدرضا قدری، زمين&zwnj;شناس به CHN گفته بود: &quot;نشست زمين در هر اندازه و هر مقايس مکانی و زمانی که روی دهد، برای آثار باستانی نقش&zwnj;رستم زيان&zwnj;بار است.&quot;</p> <p>در نقش رستم، آرامگاه&zwnj;های داريوش بزرگ، خشايارشا، اردشير اول و اردشير دوم چهار پادشاه هخامنشی، تاجگذاری اردشير بابکان و چند نقش ديگر ساسانی، بنايی موسوم به کعبه زرتشت و نقش&zwnj;برجسته ويران&zwnj;شده&zwnj;ای از دوران ايلاميان قرار دارد.</p> <p>&nbsp;</p>

شکاف زمين به پنج متری نقش رستم يکی از آثار به جای مانده از دوران هخامنشيان رسيده و باعث نگرانی فعالان ميراث فرهنگی ايران شده است.

به گزارش خبرگزاری ميراث فرهنگی (CHN)، "شکاف جديدی در پنج متری کوه حسين و آرامگاه چهارتن از پادشاهان هخامنشی ايجاد شده است. اين شکاف به موزات شکافی است که چندی پيش در ۲۰ متری اين اثر کم نظير به وجود آمده است."

نقش رستم نام مجموعه باستانی در شهرستان مرودشت استان فارس است که يادمان‌هايی از ايلاميان، هخامنشيان و ساسانيان را در خود جای داده‌است.

عبدالرضا نصيری، معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری فارس CHN گفته است: "شکافی که در کف زمين ايجاد شده به خاطر پايين رفتن سطح آب‌های زيرزمينی است."

در نقش رستم، آرامگاه‌های داريوش بزرگ، خشايارشا، اردشير اول و اردشير دوم چهار پادشاه هخامنشی، تاجگذاری اردشير بابکان و چند نقش ديگر ساسانی، بنايی موسوم به کعبه زرتشت و نقش‌برجسته ويران‌شده‌ای از دوران ايلاميان قرار دارد

به گفته اين مقام سازمان ميراث فرهنگی فارس، دشت مرودشت چند سال است که دچار خشکسالی شده و چاه‌هايی هم که زده شده، باعث تشديد خشکسالی می‌شود و به همين دليل سطح آب‌های زيرزمينی در دشت مرودشت به شدت پايين رفته است.

معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری فارس افزوده است: "جاهايی که ريشه کوه زير خاک ادامه پيدا نکرده، خاک کاملاً يک‌دست نشست می‌کند و ترک هم نمی‌خورد ولی جاهايی که کوه ريشه‌اش به سمت دشت متمايل است، باعث می‌شود که خاک کنار کوه به دليل اينکه کم حجم بوده و ريزش لايه سنگی است، نشست پيدا نکند ولی بقيه خاک نشست کند که اين باعث شکاف زمين می‌شود."

نصيری با بيان اينکه هيچ راهی برای جلوگيری از گسترش اين شکاف وجود ندارد، گفته است: "تا جايی که من سوال کردم، می‌گويند حتی آن قسمت‌هايی از خاک که نشست پيدا کرده، اگر سطح آب‌های زير زمينی بالا هم بيايد باز هم اين شکاف درست نمی‌شود."

مسعود منيعاتی، دبير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی فارس نيز گفته است سازمان ميراث فرهنگی بايد با تشکيل "کميته بحران" در اين‌گونه موارد وارد عمل شود.

وی علت ايجاد اين شکاف را بر اساس گفته‌های افراد محلی، ناشی از زلزله خفيفی می‌داند که چندی پيش در اين منطقه رخ داده است.

دبير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی فارس، تأثير پايين رفتن سطح آب‌های زير زمينی را در ايجاد اين شکاف رد می‌کند و می‌گويد اين منطقه روی گسل زلزله خيز قرار دارد که بايد درباره آن تحقيقات لازم انجام شود.

چند هفته پيش نيز محمدرضا قدری، زمين‌شناس به CHN گفته بود: "نشست زمين در هر اندازه و هر مقايس مکانی و زمانی که روی دهد، برای آثار باستانی نقش‌رستم زيان‌بار است."

در نقش رستم، آرامگاه‌های داريوش بزرگ، خشايارشا، اردشير اول و اردشير دوم چهار پادشاه هخامنشی، تاجگذاری اردشير بابکان و چند نقش ديگر ساسانی، بنايی موسوم به کعبه زرتشت و نقش‌برجسته ويران‌شده‌ای از دوران ايلاميان قرار دارد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • گنج زیرخاکخریت

    حال چه راهی برای این مسئله باشد چه نباشد این جماعت حاکم نه تنها بویی از ارزش میراث فرهنگی و تاریخی نبرده اند بلکه حتی نمیتوانند چطور از صنعت جهانگردی استفاده کنند.

  • pad_e_Islam

    افزون کنید کشیدن خط آهن شیراز اصفهان را که دولت نهم اسلامی آن نازان است. بماند چندین بار از خط خارج شدن و کشته شدن مردم. خط آهن از یک کیللومتری نقش رستم می گذرد. لرزه های آن را هم در نظر بگیرید. حکومت اسلامی ناایرانی در پی نابود کردن فرهنگ ایرانی این خط پر ضرر را کشید.

  • کاربر مهمان

    این شکاف محتملا به خاطر جمع شدن اب در دریاچه سی سیوند است که یکی دو سال پیش ابگیری شد و حالا که اب بالاتر امده و به زمین های دوروبر نفوذ کرده موجب رانش زمین و ایجاد شکاف شده است. اینکه عواقب ان چه باشد بستگی به لایه های زمین در زیر کوه دارد. اما لزوما ممکن است تاثیری بر اثار نقش رستم نداشته باشد. حتی اگر کوه هم نشست کند نقش ها بر جا خواهند ماند.