تلویزیون دولتی سوریه: حمله موشکی به حمص دفع شد

منابع دولتی سوریه از دو حمله موشکی به پایگاه الشعیرات و به فرودگاه الضمیر در شرق دمشق خبر داده‌اند. در الضمیر، جنگنده‌های شکاری روسیه مستقرند.