جنجال بر سر تقسیم شهرستان کازرون در استان فارس

گروهی از اهالی کازرون به طرح تقسیم این شهر به دو شهرستان مجزا معترض‌اند. بحث بر سر برخی منابع طبیعی و آثاری‌ست که معترضان آن را به عنوان «هویت» شهرشان درک کرده‌اند.