خروج سرمایه از ایران شتاب کم‌سابقه‌ای گرفته است

ع. رمضانیان − تنها در اسفند ۹۶ بنابه به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. مقایسه کنید با ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته که ۳۵ میلیارد دلار بوده است.