رئیس جمهور بعدی کوبا: میگِل دیاز کانل

برای نخستین بار در ۶۰ سال اخیر رئیس‌جمهور کوبا نام دیگری به‌جز کاسترو دارد. میگل دیاز کانل از وفاداران فیدل کاستروست. به همین سبب انتظار تحولات عمده‌ای نمی‌رود.