برنجکاران گیلان برای آبیاری شالیزارهای حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب کم دارند. این موضوع را مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس در مصاحبه با ایلنا گفته است. به گفته او استان گیلان به طور معمول ۱۱۰۰ میلی‌متر بارندگی داشته که اکنون این میزان ۳۰درصد کاهش یافته است و بیشترین تاثیر آن نیز روی کاشت برنج است.