پاسخ سپاه به روحانی: اگر سپاه نبود سرنوشت نظام به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد

حسن روحانی گفته بود که ارتش وارد بازی‌های سیاسی نشده و نام ارتشی‌ها در فسادهای مالی دیده نمی‌شود. او تلویحاً از سپاه انتقاد کرده بود. اکنون سپاه بیانیه ویژه‌ای علیه «اقدامات اختلاف‌برانگیز» داده است.