در روز پنج‌شنبه دو نوجوان کارگر افغان که در یک نانوایی فانتزی کار می‌کردند و در حال بردن سفارش یک مشتری بودند، در میدان سپاه هدف حمله و زورگیری قرار گرفتند. شهرداری اطلاع داده و دست داشتن مأموران خود در این حمله را تکذیب کرده است. اعمال زور از طرف مأموران شهرداری سابقه دارد.