پس از اعتراض در نماز جمعه اصفهان، این بار اعتراض در مراسم عبادی حکومتی در کازرون. شعار معترضان: دشمن ما همینجاست، دروغ می‌گن آمریکاست. موضوع اعتراض طرح تقسیم شهرستان است.