عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است «عزم جدی نظام» این است که تلگرام فیلتر شود. «نظام» معمولاً همان خامنه‌ای‌ست.