به دنبال انتشار ویدیوی بدرفتاری یک مأمور گشت ارشاد با زن جوانی در یکی از پارک‎های تهران، اکنون طیبه سیاوشی ، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی شنبه یکم اردیبهشب اعلام کرد این مأمور زن تعلیق شده است. امروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز وعده داده بود «اقدام خلاف قانون فرد مأمور با سرعت در حوزه تخلفات انتظامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه به صورت عمومی گزارش خواهد شد».