خبرگزاری میزان از بازداشت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در یکی از شهرهای شمالی ایران خبر داد. قاضی مرتضوی که در پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، در روزهای گذشته ناپدید شده بود. مقام‌های قضایی پیشتر از صدور قرار بازداشت او خبر داده بودند.