سعید مرتضوی در یکی از شهرهای شمال ایران دستگیر شد

دادستان پیشین تهران در ویلایی در سرخرود مازندران دستگیر شد. او را برای اجرای حکم دو سال حبس به جرم معاونت در قتل معترضان در کهریزک به بند ۲۴۱ زندان اوین معرفی کردند.