روزنامه کیهان در یادداشت شماره دوم اردیبهشت خود انتقادها به بدرفتاری یک مأمور زن گشت ارشاد با زن جوانی در یکی از پارک‎های تهران را «جوسازی‌های پلشت و شرم‌آور» خواند. این روزنامه از فرمانده نیروی انتظامی خواسته «از پلیس زن وظیفه‌شناس تقدیری شایسته کند و این تقدیر را رسما و با شجاعت مثال‌زدنی خود به همگان اعلام کند». کیهان در گزارش خود از ویدیوی این حادثه نوشته: «فیلم به وضوح نشان می‌دهد که اقدام پلیس زن در حد یک تذکر قانونی و خیرخواهانه و حرکت زن کشف حجاب کرده، فریاد و فحاشی بوده است». روز گذشته طیبه سیاوشی، نماینده مجلس از تعلیق زن پلیس خبر داده بود.