علی اصغر پورمحمدی، مدیر شبکه سه صدا و سیما احتمال حضور گزارشگران ایرانی در روسیه را «بعید دانست». به گفته او از آنجایی که در سال‎های گذشته حضور گزارشگران ایرانی در کشورهای میزبان «تأثیرگذار و موفق نبوده»، امسال صدا و سیما هیچ تصمیمی مبنی بر اعزام گزارشگر ایرانی به جام‎جهانی ندارد.