مدیران شرکت فولاد قزوین مانع ورود ۱۰۰ تن از کارگران این شرکت شدند.۲۰۰ کارگر کارخانه که سه ماه دستمزد معوق دارند با تجمع در مقابل فرمانداری تاکستان خواستار بازگشت به کار همه کارگران و پرداخت مطالبات معوق شدند.