حمله انتحاری داعش به کابل و آینده نامعلوم انتخابات افغانستان

حضور اندک مردم در مراکز ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات پارلمانی افغانستان دولت را نگران کرده. یکی از دلایل هراس، حمله جهادی‌ها است؛ مثل حمله‌ یکشنبه در غرب کابل.