یک بررسی نشان می‌دهد که ۲۱,۳ میلیون، یک‌سوم، جمعیت بالای ۱۶ سال آلمان درآمد ماهیانه کمتر از ۹۸۵ یورو دارد. ۴,۹ میلیون تن هم هر دو روز یکبار به غدای کامل دسترسی دارند. ۱۲,۸ میلیون- یک‎‎پنجم جمعیت هم تعطیلات را به ناچار در خانه می‌مانند.