اعلام آمادگی تهران برای مشارکت فعال در بازسازی عراق و سوریه

جمهوری اسلامی می‌خواهد با مشارکت در بازسازی عراق و سوریه، سهم خود را در بازار این کشورها افزایش دهد و هزینه‌های مداخله نظامی در آنجا را تأمین کند.