ولی‌نژاد ساکن کرج گفته که مدیران بیمارستان کمالی کرج خواهرزاده تازه متولد شده‌اش را به دلیل ناتوانی مالی و عدم پرداخت هزینه‌ بیمارستان ترخیص نمی‌کنند. مدیر این بیمارستان دولتی هم بدون تکذیب این خبر گفته است که بهتر بود خانواده کودک به رئیس بیمارستان مراجعه می‌کردند تا کمک‌شان می‌کرد. این کودک ۲۷ فروردین متولد و مادرش ۱ اردیبهشت از بیمارستان مرخص شد.