فعالیت‌ «شرورانه» ایران: مهم‌ترین اولویت آمریکا در اجلاس جی ۷

سه موضوع نشست وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان در تورنتو: بحران اوکراین، بحران شبه‌جزیره کره و بحران سوریه. در رأس این سه بحران: نقش ایران در خاورمیانه.