شهیندخت مولاوردی درباره انگیزه اسیدپاشی به صورت زنان ایرانی توضیح نداد. او فقط به گفتن این نکته بسنده کرد که مجلس شورای اسلامی قصد دارد قانونی جامع و بازدارنده را تهیه کند. در اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در سال ۹۳ در اصفهان گروهی به شکل برنامه‌ریزی شده به چندین زن حمله کردند. برخی شهروندان پیش از این حملات پیام‌هایی دریافت کرده بودند که در آنها گفته شده بود به زودی به روی کسانی که «بد حجاب» خوانده شده‌اند، اسید ریخته خواهد شد. مولاوردی گفته است که این پرونده همچنان باز است و از دستگیری مسببان هم اطلاعی ندارد.