گرد و خاک توأم با تورم ابرها و بارندگی روز را در شهر لالی در استان خوزستان شب کرد. شهر در ساعت ۱۰.۳۰ صبح دوشنبه ۳ اردیبهشت مانند شب تاریک است. لالی از شهرهای بختیاری‌نشین استان خورستان است و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، حدوداً ۱۶ هزار نفر جمعیت دارد.