۲۰۰ کارگر شیر وارنا ورامین پس ازتعطیلات نوروز بیکار شدند. به گفته دبیر خانه کارگر ورامین تولید در وارنا متوقف شده و کارگران ان با چندین ماه مزد معوقه بلاتکلیف شده‌اند. بدهی به نظام بانکی و تامین اجتماعی از دلایل توقف تولید در این شرکت اعلام شد. مدیران وارنا سال گذشته هم ۲۰۰ کارگر را اخراج کردند. کارگران اخراجی حداقل سه ماه دستمزد معوق طلب دارند.