دادگاه بروکسل صلاح عبدالسلام مظنون اصلی ترورهای پاریس را به‌دلیل تلاش برای کشتن مأموران پلیس در مارس ۲۰۱۶ مجرم شناخت و به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. عبدالسلام در دادگاه غایب بود.