بازداشت و زندانی شدن سعید مرتضوی: حقایق هنوز فاش نشده‌اند

شادی امین و مرتضی کاظمیان اتفاق نظر دارند حکم صادر شده برای سعید مرتضوی با توجه به سابقه و موارد اتهامی او به یک شوخی شبیه است و قوه قضاییه با این رویکرد، طنز تلخی را در برابر عموم مردم به نمایش گذاشته است. همچنین مشخص نیست این حکم به دلیل پرونده‌های قضایی است یا منازعات سیاسی و رو دو رو شدن او با برادران لاریجانی.