آملی لاریجانی در واکنش به برخورد خشن یکی از ماموران پلیس تهران با یک زن جوان که در روزهای گذشته با واکنش‌های بسیاری روبرو شد، از ماموران پلیس خواست که در هر حال اقتدار خود را حفظ کنند. او گفت: من از برخی عقب‌نشینی‌ها تعجب می‌کنم. نیروی انتظامی نباید یک قدم عقب‌نشینی کند. رئیس دستگاه قضایی ایران افزود: نباید اجازه داد که هرکسی در مقابل اقدامات نیروی انتظامی مقاومت کند یا ماموری را مورد اهانت قرار دهد. خشونت کلامی و فیزیکی یکی از ماموران پلیس تهران با یک زن جوان با انتقاد‌های فراوانی روبرو شد. روزنامه کیهان اما خواستار تقدیر از مامور پلیس شده است.