اواخر اسفند سال گذشته زن جوانی در تبریز که به خواستگارش جواب رد داده بود، قربانی اسیدپاشی شد. موسی خلیل اللهی، دادستان تبریز درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است که قرار بازداشت متهم – خواستگار قربانی اسیدپاشی – صادر شده و تحقیقات قضایی هم تقریباً به پایان رسیده. به گفته دادستان تبریز پزشکی قانونی هنوز میزان جراحات قربانی اسیدپاشی را اعلام نکرده. هرگاه اعلام کند برای متهم کیفرخواست صادر می‌شود. شهیندخت مولاردی دستیار روحانی در امور شهروندی رپز گذشته اعلام کرده بود که اسیدپاشی به زنان در حال تکرار است.