کانون نویسندگان، تنها نهاد مدنی نویسندگان ایرانی برای رسیدن به منافع‌شان

محمد تنگستانی – نیم قرن از تأسیس کانون نویسندگان ایران می‌گذرد. با رضا خندان مهابادی درباره برنامه آتی تنها تشکل اهل قلم در ایران در تاریخ معاصر گفت‌وگو کردیم.