اسماعیل عبدی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران روز سه شنبه ۴ ارديبهشت اعتصاب غذا در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران ایران را آغاز کرد. او خواستار محاکمه علنی و برخورداری از حقوق قانونی یک زندانی است. او اعتصاب غذای خود را که قرار بود ۲۸ فروردین آغاز شود با وعده دادستانی مبنی بر پاسخگویی به تاخیر انداخته بود، اما امروز به دلیل خلف وعده‌ی دادستان تهران اعتصاب غذا را آغاز کرد.