شوخی توئیتری با امام هشتم شیعیان به بازداشت خبرنگاری انجامیده که این توئیت را منتشر کرده است. خبرگزاری مهر می‌گوید او حین فرار از کشور دستگیر شده است. گفته می‌شود توئیت امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت در واکنش به صحبت‌های احمد علم‌الهدی درباره حرمت شادی در مشهد، باعث صدور قرار بازداشت او و دستگیری‌اش در فرودگاه خمینی تهران شده. گزارش شده که او عازم گرجستان بوده است. میراسماعیلی مدت کوتاهی پس از انتشار توئیت خود آن را پاک کرده اما این اقدام او باعث فرونشستن اعتراضات صورت گرفته نشده است. از معترضان به این خبرنگار با عنوان «ارازشه» (ارزشی‌ها) یاد می‌شود. این افراد میراسماعیلی را به هتاکی و توهین به مقدسات متهم کرده‌اند. خبرگزاری مهر از میراسماعیلی به عنوان خبرنگاری که در فضای مجازی به یکی از ائمه توهین کرده، نام برده و او را با حروف اختصاری معرفی کرده است. در همین خبر آمده که او روز گذشته از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. از سوی دیگر اما گفته می‌شود توئیت دیگری از او درباره ماجرای «دختر خوشگلا» در مجلس باعث اعمال فشار بر او شده.